tình yêu hoa hồng đen says: Trả lời
TÌNH yeu hoa hong den